Ημερίδα Παρουσίασης Έργου

Ημερίδα Παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου 'ZephyrOPS' - Παρ. 03 Ιουνίου 2022 / 12:00

Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης των αποτελεσμάτων του
ερευνητικού έργου
«Ανάπτυξη συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης για Επιχειρησιακές
Τεχνολογίες Πληροφορικής (AIOps) σε υποδομές πληροφοριακών
συστημάτων φιλοξενίας διαδικτυακών εφαρμογών για αυτοματοποίηση
διαδικασιών συντήρησης, αυτό-επιδιόρθωσης και πρόληψης με τη
χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και προβλεπτικού μοντέλου.»

Αντικείμενο :

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο αναπτυσσόμενος κλάδος του AIOps, ο οποίος προσφέρει λύσεις
στην διαχείριση μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών υποδομών.
Αξιοποιεί τα δεδομένα που παράγονται από τη λειτουργία πληροφοριακών υποδομών,
εξυπηρετητών και κέντρων δεδομένων με σκοπό την ανίχνευση σφαλμάτων στα συστήματα αυτά,
την πρόληψή τους και την αυτόνομη επίλυσή τους.
Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες του
συστήματος που εξυπηρετεί, ανεξάρτητα από τον τύπο και τον όγκο των δεδομένων που
παράγονται.

Στόχοι :

Ερευνητικοί:
Βιβλιογραφική και βιομηχανική έρευνα με αντικείμενο την υλοποίηση αυτόνομου συστήματος για
τον εντοπισμό λειτουργικών ανωμαλιών σε πληροφοριακά συστήματα και την υλοποίηση μεθόδων
πρόληψής τους και επιδιόρθωσής τους.

Εμπορικοί:
Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος που εφαρμόζει τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας και
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τις σύγχρονης βιομηχανίας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

11:30-12:00
Εγγραφή/Σύνδεση στην ημερίδα

12:00-12:20
Παρουσίαση έργου
Ομιλητής: Καραμίτσιος Κ.

12:20-13:00
Βιομηχανική έρευνα
Ομιλητής: Κωστής Ι. – Α.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αξιολόγηση Αλγορίθμων
Παρουσιάσεις δημοσιεύσεων σε Συνέδρια

13:00-13:40
Δημιουργία Πρωτοτύπου
Ομιλητής: Κωστής Ι. – Α.
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πρωτοτύπου
Λειτουργικές Δοκιμές Πρωτοτύπου

13:40-14:00
Διάλειμμα

14:00-14:30
Πιλοτική λειτουργία
Ομιλητής: Κοτρότσιος Κ.
Συλλογή Δεδομένων από Πληροφοριακές Υποδομές Εταιρειών
Πιλοτική Λειτουργία σε Πληροφοριακές Υποδομές Εταιρειών
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

14:30-15:00
Τελική έκδοση – Εμπορευματοποίηση
Ομιλητής: Καραμίτσιος Κ.
Παρουσίαση Τελικής Έκδοσης
Ανάλυση Τάσεων και Κατάστασης Αγοράς
Επιχειρηματική Αξιοποίηση

15:00-15:30
Ερωτήσεις / Συζήτηση

Δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά

Zoom Meeting
Συνδεθείτε εδώ:

Meeting ID: 813 9847 2196

Passcode: 106657

Share this post