Παρουσίαση ακαδημαϊκής δημοσίευσης στο ICCSI.

Παρουσίαση ακαδημαϊκής δημοσίευσης στο ICCSI.

Στο International Conference on Computer Science and Innovation (ICCSI), το οποίο διεξήχθη στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα, παρουσιάστηκε η ακαδημαϊκή δημοσίευσης με τίτλο “Hardware Error Analysis and Severity Characterization in Linux-Based Server Systems” από τον Δρ. Ν. Γεωργουλόπουλο. Η επιστημονική έρευνα διενεργήθηκε στα πλαίσια της ανάπτυξης του λειτουργικού λογισμικού ZephyrOPS από τους Ν. Γεωργουλόπουλο, Α. Χατζόπουλο, Κ. Καραμίτσιο, Κ. Κοτρώτσιο και Α. Ι. Μετσάι. Η μελέτη εστιάζει στην περιγραφή και ανάλυση σφαλμάτων που παρουσιάζονται συχνά σε αποθηκευτικά μέσα, κεντρικές μονάδες επεξεργασίας και μνήμες υπολογιστικών συστάδων και εξυπηρετητών, και καταγράφονται στα σχετικά αρχεία καταγραφής αυτών. Στόχος της έρευνας ήταν η διευκόλυνση της ανάλυσης των σφαλμάτων αυτών από το λογισμικό ZephyrOPS, και η ενσωμάτωση της λειτουργικότητας αυτής στο ενιαίο πλαίσιο του έργου. Στον συνδεσμο θα βρείτε ολόκληρη την έρευνα, όπως αυτή δημοσιεύτηκε με το πέρας του συνεδρίου.

Share this post