Παρουσίαση ακαδημαϊκής δημοσίευσης στο SEEDA – CECNSM.

Παρουσίαση ακαδημαϊκής δημοσίευσης στο SEEDA – CECNSM.

Στο South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA – CECNSM), το οποίο διεξήχθη στις 24 – 26 Σεπτεμβρίου 2021 στην Πρέβεζα, παρουσιάστηκε η επιστημονική έρευνα με τίτλο “Investigation and Simulation of Hardware Errors in Kernel Logs of Linux-based Server Systems” από τον Δρ. Ν. Γεωργουλόπουλο. Η επιστημονική έρευνα διενεργήθηκε στα πλαίσια της ανάπτυξης του λειτουργικού λογισμικού ZephyrOPS από τους Ν. Γεωργουλόπουλο, Α. Χατζόπουλο, Κ. Καραμίτσιο, Ε. Μ. Ταμπάκη, Κ. Κοτρώτσιο και Α. Ι. Μετσάι. Η προκείμενη μελέτη εστιάζει στην διερεύνηση σφαλμάτων που παρουσιάζονται σε δομικά μέρη του υλισμικού υπολογιστικών συστάδων και εξυπηρετητών. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των σφαλμάτων αυτών μέσω των αρχείων καταγραφής στα οποία καταγραφονται, προκειμένου να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα από λογισμικά εντοπισμού σφαλμάτων και ανωμαλιών υλισμικού. Μέρος της μελέτης αποτελεί επίσης η διερεύνηση διαδικασιών προσωμοίωσης τέτοιων σφαλμάτων, προκειμένου να μην καθίσταται αναγκαία η μεθόδευσή τους σε φυσικά μέσα και να αποτρέπεται κάθε ρίσκο πρόκλησης φθοράς στα συστήματα υπό ανάλυση. Στον συνδεσμο θα βρείτε ολόκληρη την έρευνα, όπως αυτή δημοσιεύτηκε με το πέρας του συνεδρίου.

Share this post