Παρουσίαση ακαδημαϊκής δημοσίευσης στο MOCAST.

Παρουσίαση ακαδημαϊκής δημοσίευσης στο MOCAST.

Στο International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), το οποίο διεξήχθη στις 5 – 7 Ιουλίου 2021 στην Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε η επιστημονική έρευνα με τίτλο “A Survey on Hardware Failure Prediction of Servers Using Machine Learning and Deep Learning” από τον Δρ. Ν. Γεωργουλόπουλο. Η επιστημονική έρευνα διενεργήθηκε στα πλαίσια της ανάπτυξης του λειτουργικού λογισμικού ZephyrOPS από τους Ν. Γεωργουλόπουλο, Α. Χατζόπουλο, Κ. Καραμίτσιο, Ε. Μ. Ταμπάκη, Κ. Κοτρώτσιο και Α. Ι. Μετσάι. Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στην περιγραφή τεχνικών πρόβλεψης σφαλμάτων υλισμικού σε εξυπηρετητές με χρήση προηγμένων μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης. Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση των τεχνικών αυτών ανάλογα με το δομικό συστατικό του εξυπηρετητή στο οποίο εφαρμόζονται, και η σχετική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αποδίδουν. Η ερευνητική ομάδα που διεκπεραίωσε την έρευνα έλαβε βραβείο “Best Poster Presentation” για την παρουσίασή της στο συνέδριο από τον Επικεφαλή της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Σ. Νικολαΐδη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον συνδεσμο θα βρείτε ολόκληρη την έρευνα, όπως αυτή δημοσιεύτηκε με το πέρας του συνεδρίου.

Share this post