Προσαρμογή παραμέτρων στις ανάγκες της υποδομής σας.

 

Ρυθμίστε και τροποποιήστε τις ευέλικτες παραμέτρους του ZephyrOPS ανάλογα με τις ανάγκες της υποδομής σας, χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών σας.

Συνολική Εικόνα Κατάστασης Υποσυστημάτων.

 

Ρυθμίστε και τροποποιήστε τις ευέλικτες παραμέτρους του ZephyrOPS ανάλογα με τις ανάγκες της υποδομής σας, χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών σας.

Ανασκόπηση Διαδικασιών Ελέγχου Software.

 

- Αναλυτική περιγραφή των ανωμαλιών και σφαλμάτων που εντοπίζονται, σε πραγματικό χρόνο.
- Άμεση ενημέρωση κατά την εμφάνισή τους.

Ανασκόπηση Διαδικασιών Ελέγχου Hardware.

 

Συνεχείς ενημερώσεις για την κατάσταση του συστήματος, την εμφάνιση σφαλμάτων υλισμικού και τις ενέργειες αυτοεπιδιόρθωσης.

Επισκόπηση Δικτύου.

 

24ωρη εποπτεία τοπικού και απομακρυσμένου δικτύου πόρων και υπηρεσιών.